آب و هوای اصفهان ناسالم استشاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین 120 در شرایط غیربهداشتی برای گروه های حساس ثبت شد.


Source link

درباره ی admin_asooweb