آزادسازی 4000 متر مربع زمین کشاورزی شیرازرئیس امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از اجرای تبصره 1 و 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات با دستور مقامات قضایی خبر داد.


Source link

درباره ی admin_asooweb