افتتاح مرکز جامع سلامت ابوعلی سینا در سده خنجمرکز جامع سلامت ابوعلی سینا در قرن خنج با اعتباری بالغ بر 118 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.


Source link

درباره ی admin_asooweb