افغانستان در بحران اقتصادی استگروه بین المللی بحران گفته است که با بازگرداندن دارایی های مسدود شده افغانستان، در ایجاد ثبات در منطقه سرمایه گذاری خواهد کرد.


Source link

درباره ی admin_asooweb