برداشت خوشه طلایی گندم در سربیشهبرداشت مکانیزه گندم چند روزی است که در سربیشه ادامه دارد.


Source link

درباره ی admin_asooweb