بیمه خبرنگاران در آذربایجان شرقی آسان شدرئیس بسیج رسانه آذربایجان شرقی بر تسهیل بیمه خبرنگاران در استان تاکید کرد و گفت: خبرنگارانی که در بسیج رسانه هستند با پرداخت هزینه سالانه می توانند از خدمات بیمه ای تکمیلی بهره مند شوند.


Source link

درباره ی admin_asooweb