تأثیر تفکر سیاسی امام از تغییر سرنوشت قرن تا قیام علیه نظام سلطه جهانی.اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) در عدالت خواهی، مردم سالاری دینی، استکبار ستیزی و دفاع از مستضعفان تأثیر مستقیمی بر سرنوشت ملت های آزادی خواه داشت.


Source link

درباره ی admin_asooweb