تاکید سرپرست استان سیرجان بر مدیریت علمی در تدوین سند چشم انداز توسعهسرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان بر مدیریت علمی در تدوین سند چشم انداز توسعه شهرستان تاکید کرد.


Source link

درباره ی admin_asooweb