تاکید نخست وزیر هند بر تسریع روابط دهلی و تهراننخست وزیر هند در دیدار وزیر امور خارجه گفت: پیاده کوئید 19 باعث کندی روابط هند و ایران شده است و امید است با حل این مشکل بتوان روابط دو کشور را بهبود بخشید. در همه عرصه ها بسیج شده اند.»


Source link

درباره ی admin_asooweb