تغییر جریان مطالبات در دور دوم سفرهای استانی آیت الله رئیسیمعاون اجرایی رئیس جمهور گفت: جریان مطالبات در دور دوم سفرهای آیت الله رئیسی به استان ها تغییر می کند.


Source link

درباره ی admin_asooweb