تقدیم فداکاری های هشت سال جنگ تحمیلی بر نسل جوانجانشین رئیس گروه مشاوره نظامی فرمانده معظم کل قوا بر آشنایی نسل جوان به ویژه دانش آموزان با فداکاری های هشت سال جنگ تحمیلی تاکید کرد.


Source link

درباره ی admin_asooweb