دانشجوی رشته خبرنگاری پانا توضیح داده خواهد شدرئیس سازمان دانش آموزی فارس با اعلام حمایت از خبرنگاران دانشجو در پانا فارس، گفت: ما به توانایی نسل چهارم ایمان داریم و به نگاه آنها اعتماد داریم.


Source link

درباره ی admin_asooweb