روستایی بدون بیماری های دهانطرح روستای عاری از بیماری دهان توسط گروه جهادی مردمی در روستای شیدان اصفهان اجرا شد.


Source link

درباره ی admin_asooweb