رکورد ۲ ورزشکار بوکانی در کتاب رکوردهای ملی ایرانرئیس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: اسامی دو ورزشکار بوکانی که بیشترین رکورد را در تکنیک پای دوچرخه و ضربات “آپارکات” دارند در کتاب رکوردهای ملی ایران به ثبت رسیده است.


Source link

درباره ی admin_asooweb