سالانه بیش از هزار عنوان کتاب در استان سمنان منتشر می شود


آقای. هاشمی گفت: هزاران نویسنده فعال در استان سمنان هستند که سالانه بالغ بر هزار عنوان کتاب منتشر می کنند.


Source link

درباره ی admin_asooweb