سیل گلی در سوئیس + فیلمبارش شدید باران در سوئیس منجر به سیل گل و لای شد.


Source link

درباره ی admin_asooweb