شهادت یک نوجوان فلسطینی توسط گلوله های صهیونیست هاوزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک نوجوان 15 ساله فلسطینی که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید، خبر داد.


Source link

درباره ی admin_asooweb