لزوم تجهیز تالاب گندمان به هیئت راهنمای گردشگریوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: چندین مقصد گردشگری از جمله پانتانال بین المللی گندمان باید به راهنمای استاندارد گردشگری مجهز شوند.


Source link

درباره ی admin_asooweb