مالکیت دامنه های اینترنتی گوگل به پایان می رسدطبق قانون جدید، گروهی از قانونگذاران گوگل باید مالکیت یکی از بخش های اینترنتی را در اختیار بگیرند.


Source link

درباره ی admin_asooweb