محتوای دروسی که کاربردی نیستند باید تغییر کندرئیس سابق بنیاد ملی نخبگان گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید فرمودند برخی دروس در مدارس و دانشگاه ها کاربردی ندارند و باید تغییر کنند.


Source link

درباره ی admin_asooweb