مردمی سازی حوزه محرومیت زدایی در دستور کار استرئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: مردمی سازی حوزه محرومیت زدایی در دستور کار است و تلاش می کنیم به همه دولت ها کمک کنیم.


Source link

درباره ی admin_asooweb