همدان خشک ترین دوره 45 سال اخیر را تجربه کردمدیرکل هواشناسی استان همدان گفت: این استان طی 45 سال گذشته یکی از خشک ترین دوره های خشکسالی هواشناسی را در 14 ماه گذشته تجربه کرده است.


Source link

درباره ی admin_asooweb