پوسیدگی شایع ترین بیماری دهان در کودکان و نوجوانان است.مدیرکل بهزیستی وزارت آموزش و پرورش گفت: پوسیدگی شایع ترین بیماری عفونی و قابل پیشگیری در کودکان و نوجوانان است.


Source link

درباره ی admin_asooweb