230 راس گوسفند در دلگان در آتش سوختیکی از اعضای شورای اسلامی روستای چاه علی گفت: 230 راس راس در روستای چاه علی از توابع دشت چاه هاشم دلگان در آتش سوخت.


Source link

درباره ی admin_asooweb