400 میلیارد تومان به پروژه اردبیل سرچم اختصاص یافته استنماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: 400 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه پروژه اردبیل – سرچم در نظر گرفته شده است.


Source link

درباره ی admin_asooweb